Verkoop
mevrouw K. Verbiest

Met genoegen kijk ik terug op de samenwerking met PAR-3 Makelaars. Hun motto Alert – Betrokken – Doelgericht is géén loze kreet gebleken. Het hele verkoopproces ben ik uitstekend begeleid en voorzien van alle gewenste informatie. De ‘drive’ van dit makelaarskantoor heeft ook zeker bijgedragen aan het resultaat. Onder woelige marktomstandigheden is Geert van de Meulengraaf steeds mijn stabiele factor geweest.


Verkoop
de heer en mevrouw O.J. Koolhof

Nadat wij al enige tijd onze nieuwe woning betrokken hadden en de verkoop van de huidige woning niet naar wens verliep, hebben we op uitdrukkelijk aanraden van een kennis contact gezocht met PAR-3 Makelaars. Deze kennismaking vergeten we niet snel meer. De energie en het enthousiasme die Geert van de Meulengraaf uitstraalt maakt hij ook daadwerkelijk waar! Eerst was er de nuchtere beschouwing van de feiten, waarna met onze instemming het verkooptraject werd bepaald. Daarna heeft hij telkenmale het initiatief genomen bij een volgende actie, ons uitstekend op de hoogte gehouden van de voortgang (soms zelfs wel erg vroeg in het weekend!) maar ook op doortastende wijze de uiteindelijke onderhandeling afgerond. Met tevredenheid kijken wij terug op de hele begeleiding tot en met zijn aan-wezigheid bij de notaris. Alle credits voor dit makelaarskantoor!!


Aankoop
familie V.C.A. Beemer

Wat ons vooral is bijgebleven bij de kennismaking met Geert van de Meulengraaf is dat hij zei: “Ik ben helemaal niet nieuwsgierig”. Maar hij bleef maar vragen stellen, het hield niet op. Later is ons duidelijk geworden dat wij niet op het juiste spoor zaten. Door ons te dwingen serieus na te denken en rationele keuzes te maken hebben we nu het ideale huis op de ideale plek gevonden! En dat na een door PAR-3 Makelaars geregisseerde en volhardende onderhandeling. De verkoop van ons eigen huis hebben zij hierna vanzelfsprekend ter hand genomen, tegen een prima verkoopprijs, verrassend snel door het actuele ‘zoekersbestand’ dat zij hebben maar belangrijker nog vonden wij dat alle toezeggingen stipt zijn nagekomen!


Verkoop
familie T.P. Hoogenboom

Meerdere malen heeft Geert van de Meulengraaf een woning voor ons verkocht. Dit is ontstaan nadat hij met ons contact opnam omdat wij dachten onze woning zelf te kunnen verkopen via een plaatselijk medium. Op overtuigende wijze heeft hij destijds de toegevoegde waarde van zijn dienstverlening weten te vertalen in een prima advies en dito transactie. Immer pro-actief, deskundig, met veel aandacht voor zijn opdrachtgever en bovendien gericht op een langjarige relatie. Die aanpak sprak ons aan, waarna hij telkenmale betrokken is gebleven bij onze verhuisdrift en die van onze familie en kennissen.


Aankoop
de heer en mevrouw A. de Voogt

Op zoek naar een nieuwe woning bleek alras dat wij daarbij te ‘emotioneel’ betrokken waren. Op aanbeveling zijn wij met PAR-3 Makelaars in contact gekomen. De professionele aanpak in combinatie met gebleken marktkennis zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest bij de aankoop van ons nieuwe huis. Wij zijn nu uitstekend geslaagd, echter pas nadat Geert van de Meulengraaf het ‘gedurfd’ heeft om, met de juiste argumenten, de aankoop van ons ‘droomhuis’ dringend af te raden! Ons vertrouwen in de dienstverlening heeft zich ruimschoots uitbetaald. Chapeau!!